top of page

Taustaa

Lähtökohdat Ruotsista

Luonnossa kotonaan (LK)-toiminnan juuret ovat Ruotsin I Ur och Skur -toiminnassa. Toiminta lahden toisella puolella sai alkunsa muutaman innokkaan metsämörriohjaajan toimesta. Heidän innoittajanaan oli ajatus metsämörritoiminnan ideologian ja toimintatavan käyttökelpoisuudesta päiväkotien jokapäiväisessä toiminnassa. Ensimmäinen I Ur och Skur -päiväkoti aloitti toimintansa Tukholmassa vuonna 1985. Tällä hetkellä Ruotsissa toimii noin 200 I Ur och Skur päiväkotia tai koulua. Toiminta Ruotsissa on osa paikallisen ulkoilu- ja liikuntajärjestö Friluftsfrämjandetin lasten- ja nuorten toimintaa.

Toiminta Suomessa

Kasvaa ja kehittyy

Vuonna 2006 toiminnan valtakunnalliselle kehittämiselle antoi varmuutta Opetusministeriön Suomen Ladulle myöntämä rahoitus. Rahoituksen turvin käynnistettiin kehittämisprojekti, joka sai jatkorahoitusta vuodelle 2007. Projektin tavoitteena oli laatia pedagogiset linjaukset ja laatuohjelma, kehittää koulutusta ja materiaalia, tiedottaa toiminnasta sekä innostaa ja neuvoa toimipaikkoja LK -toiminnan aloittamisessa ja kehittämisessä.

1999

Aloite Suomen Ladulle I Ur och Skur - tyyppisen toiminnan käynnistämiseksi Suomessa.

1999

Ensimmäinen LK päiväkoti Sotkankoto aloitti toimintansa Helsingin Vuosaaressa.

2003

Kiinnostus kasvaa - LK Salamaja Espoossa aloittaa toimintansa.

2010

Viides LK toimipaikka aloittaa toimintansa.

2012

Toimipaikkojen määrä nousee kahteentoista.

2013

LK -toiminnan uudistamistyö. Tarpeena oli uudistaa toimintaa siten, että se olisi yhä useampien toimipaikkojen saavutettavissa ja käyttöönotettavissa.

2015

2006

Vuonna 2006 toiminnan valtakunnalliselle kehittämiselle antoi varmuutta Opetusministeriön Suomen Ladulle myöntämä rahoitus.

Uudistunut, edelleen käytössä, oleva LK -malli julkaistaan.

2016

Mukana 16 toimipaikkaa.

bottom of page